Pyetjet më të shpeshta për Intervistimin e Reklamave

Nëse jeni të interesuar të punësoheni në një agjenci reklamash ju duhet të jeni të përgatitur. Kjo për shkak se ju ka të ngjarë të goditeni me një breshëri të pyetjeve për veten, punën tuaj të mëparshme dhe industrinë e reklamave në përgjithësi. Pyetjet që do të bëhen do të ndryshojnë në bazë të punës dhe agjencisë për të cilën po intervistoni. Pyetjet do të shkojnë nga "Çfarë ju pëlqen në fushën e reklamimit?" për të "Si do të ndryshonit fushën e reklamimit?"

Është një e dhënë që ju do të pyeteni për përfshirjen tuaj në fushatat e mëparshme, sa ndërveprime të klientit keni pasur dhe aspiratat tuaja të karrierës. Intervistuesit duan të dinë se ju e kuptoni procesin e reklamimit, mund të ndihmoni ndryshimin e ndryshimit dhe të jeni komunikues i aftë.

Nëse jeni duke intervistuar për një pozicion kreativ do t'ju kërkohet të sjellni mostrat e punës suaj. Ju gjithashtu do t'ju kërkohet të shpjegoni se si keni kontribuar në punë. Jini selektiv kur zgjedhni mostrat e punës dhe jini të përgatitur për të folur në lidhje me procesin tuaj krijues në detaje.

Më poshtë është një listë e pyetjeve të intervistës së kërkuar zakonisht për një punë reklamuese. Merrni kohë për të ushtruar përgjigjet tuaja me zë të lartë për t'u siguruar që ju përgjigjeni pyetjeve në një mënyrë të qartë, koncize dhe të sigurt.

Më shpesh Pyetjet e Intervistimit të Reklamimit

Më shumë Pyetje dhe Përgjigje për Intervistë
Pyetje të përbashkëta për intervistat e punës, plus përgjigjet e mostrës që mund të përdorni për të praktikuar për një intervistë pune.

Pyetje për të kërkuar punëdhënësin
Mos harroni të jeni të përgatitur me një listë pyetjesh që dëshironi të kërkoni një punëdhënës të ardhshëm.

Këtu janë pyetjet e intervistës për të kërkuar punëdhënësin, si dhe pyetjet që nuk duhet t'i bëni një intervistuesi gjatë një interviste për punë.

Lexo më shumë: Çfarë duhet të veshin në një intervistë për punë Çfarë duhet të sjellim në një intervistë Top 10 Job Interview Tips