Standardet e provimit mjekësor fizik të fluturimit ajror

Çfarë mund t'ju ndalojë nga bashkimi me forcat ajrore?

Informacioni i nxjerrë nga Udhëzimi i Forcave Ajrore 48-23

Jo të gjithë mund të bashkohen me Forcën Ajrore .

Në fakt, ekzistojnë disa kushte fizike mjekësore që mund t'ju përjashtojnë nga trajnimi i fluturimit (të gjitha klasat), ose detyra të vazhdueshme të fluturimit (klasa II ose III) nëse nuk jepet një heqje dorë.

Problemet mjekësore akute, lëndimet dhe disa terapi janë shkak për mbajtjen e certifikimit për trajnimin e fluturimit ose kufizimin e përkohshëm të një individi nga fluturimi derisa problemi të zgjidhet.

Këto standarde nuk janë gjithëpërfshirëse dhe sëmundjet ose defektet e tjera mund të jenë shkak për refuzim bazuar në gjykimin e kirurgit të fluturimit.

Kushtet që janë Rreziqet për Sigurinë Flying

Çdo kusht që sipas mendimit të kirurgitfluturimit paraqet rrezik për sigurinë e fluturimit, shëndeti i individit ose përfundimi i misionit është shkak për përjashtim të përkohshëm për detyrat e fluturimit.

Që të konsiderohet i heqshëm, çdo kusht skualifikues duhet të plotësojë kriteret e mëposhtme:

Klasët fluturuese

Provimet e nevojshme mjekësore